Utredning försörjningsstöd / sjukersättning

Strand Healthcare - Om FöretagetI samband med att handläggare vid socialförvaltningen hanterar socialtjänstlagen när medborgare ansöker om någon form av bistånd uppstår ibland en osäkerhet om personen egentligen har medicinska eller psykiatriska handikapp som nedsätter arbetsförmågan tillfälligt eller permanent. Vid exempelvis drogmissbruk kan det vara svårt att få den berörda personen att över huvud taget följa med till utredande läkare för undersökning och bedömning. Det är då väsentligt att ansvarig läkare har tillräcklig kunskap för att kunna göra en preliminär bedömning av vilken försörjning som våra socialförsäkringar möjliggör i respektive fall. För den enskilde handläggaren eller ansvariga inom socialförvaltningen kan det vara högst värdefullt att som beslutsstöd ha tillgång till en socialmedicinsk utredning med ett tydligt och klart innehåll.

Vi utreder och tydliggör bedömningar, utfärdar läkarintyg (LoH), även för så kallade "nollklassade" människor som erhåller hjälp/bistånd inom socialtjänsten.

Vi har läkare, personal och team som kan hjälpa socialförvaltningen med nödvändiga socialmedicinska utredningar med god tillgänglighet och snabb leverans

 Skicka ett mail så berättar vi mer !