Personlig tränare (PT)

Det är väl känt att regelbunden fysisk aktivitet förbättrar Din ork och ger Dig ett bättre mående. Regelbunden träning i alla former förbättrar hälsan och skapar en känsla av fysiskt och psykiskt välbefinnande hos alla individer. Risken att drabbas av vår tids välfärdssjukdomar minskar påtagligt om man tränar regelbundet. Strand Healthcare jobbar tillsammans med mycket renommerade personliga tränare som hjälper Dig som kanske har svårt att komma i gång med regelbunden träning/motion men också Dig som har särskilt höga krav på att en PT hjälper Dig träna hårt för att öka såväl muskelstyrka som kondition. Det spelar ingen roll om Du är 30, 40, 50 år eller äldre - alla tränar bättre efter en tids samarbete med en kompetent och engagerande PT. Prova så får Du se!

Strand Healthcare - Om FöretagetSkapa motivation genom förståelse

Personlig träning är alltid individuellt anpassad efter just Dina förutsättninger och Dina fysiska och mentala resurser, möjligheter och begränsningar. Den bygger på vår kunskap om anatomi, biomekanik och fysiologi. Efter hand blir Du van att träna på detta sätt och det blir lättare att skapa en kontinuerlig process så att Du själv tar ett större ansvar för träning och Din hälsa. Du utvecklar med tiden en god förståelse för vad som påverkar just Din hälsa. En ökad förståelse och kunskap inom detta område skapar därför också motivation till fortsatt positiv förändring i andra avseenden. 

Det är aldrig är för sent att investera i Dig själv och Din hälsa eller varför inte i samtliga medarbetare som ett led i det förebyggande hälsoarbetet. 

 

Kost

Vi erbjuder strukturerad kostrådgivning både för enskilda personer, grupper och för hela företag. Förbättrade kostvanor leder generellt till viktminskning, fastare kropp, ett sundare liv och en bättre hälsa. Vi vänder oss till alla som vill göra någon form av förändring eller förbättring i sin nuvarande livsstil. Sund kosthållning och regelbunden träning, som är varierad och anpassad efter just Dig, ger alltid en känsla av välbefinnande samt en friskare kropp fylld med energi och livsglädje.