Sjukfrånvaro/sjukskrivning

Strand Healthcare - Om FöretagetLånga sjukskrivningar är kostsamma för såväl företag som samhälle och skapar inte sällan en stor och omfattande känsla av utanförskap hos den enskilde. Möjligheten för att en individ ska kunna återgå direkt till arbete utan rehabiliteringsstöd eller olika hjälpinsatser är ofta begränsade. Redan efter
några månaders frånvaro från arbetet är prognosen för att återgå till tidigare arbetsuppgifter utan anpassning påtagligt försämrad.

Med nya regler och införande av rehabkedjan har förutsättningarna för yrkesinriktad rehabilitering de senaste åren förbättrats och tempot för återgång
till arbetslivet efter sjukfrånvaro har generellt skruvats upp. Detta medför att
eventuella behandlingar för den enskilde numera måste sättas in tidigt i sjukperioden för att uppnå önskad effekt. Det är också viktigt att den enskilde medarbetaren involveras djupt i utredningen av arbets- och funktionsförmåga för att
resultatat ska bli så bra som möjligt. Detta gäller även övriga aktörer, fackliga organisationer och behandlande läkare inom den traditionella vården.

Återgång till arbete

Under perioden 1997 till och med 2004 ökade kostnaderna för sjukfrånvaron i Sverige på ett närmast okontrollerat sätt från 20 till 120 miljarder kronor innan politikerna vaknade. Strand Healthcare hjälper sjukskrivna människor i företag och organisationer i Sverige att komma tillbaka till sina arbeten. I de fall de saknar anställning vill vi att de ska kunna söka jobb på den öppna arbetsmarknaden. Vi vet att de flesta människor som genomför en omfattande utredning av sin arbetsförmåga lär sig väldigt  mycket om sig själv men även om hur vårt försäkringssystem fungerar. De som varit borta i flera år från arbetslivet lever i ett påtagligt utanförskap. Den nya tillämpningen av sjukförsäkringen kan därför ibland vara svår för den enskilde att förstå men när våra team förklarar hur det ligger till går det i nästan samtliga hanteringar problemfritt att slutföra utedningen och de allra flesta kommer i arbete igen.

Ibland finner vi att det föreligger medicinska hinder som nedsätter arbetsförmågan varaktigt med en viss procent. Det blir då naturligt att den enskilde som ett led i utredningen använder teamets underlag som underlag för att ansöka om sjukersättning.

Anställda som återkommer till arbetet återfår självkänsla, de känner sig behövda och kan utvecklas på jobbet igen liksom sina kollegor. Den sociala sidan av att gå till jobbet blir viktig igen och arbetsgivaren får tillbaka en medarbetare med unik kompetens. En bra arbetsgivare tillvaratar därmed kunskaper och erfarenheter på ett ekonomiskt sätt och drabbas inte längre av okontrollerade sjukfrånvarokostnader som sänker lönsamheten. Samhället sparar samtidigt miljarder, skattebasen breddas och den gemensamma välfärden förstärks.