Systematiskt arbetsmiljöarbete / SAM

Strand Healthcare - Om FöretagetArbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och ska se till att arbetsmiljöarbetet på ett naturligt sätt ingår i verksamheten. Det mesta som görs på arbetsplatsen har betydelse för arbetsmiljön. Strand Healthcare AB erbjuder bland annat utbildning inom arbetsmiljöfrågor, livsstilsfrågor, kost, rökning och droger. Via partners tillhandahåller vi på begäran även kvalificerad kris-, stress- och konflikthantering.

Systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö för all personal i ett företag eller organisation. Det är en viktig verksamhet för såväl arbetsgivare som arbetstagare men också för hela samhället. För att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetet måste alla medverka på bästa sätt i det systematiska arbetsmiljöarbete (SAM).

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete behöver inte vara krångligt. Det handlar i stor utsträckning om att låta alla få komma till tals och bli överens om vad som gäller på arbetet. Det handlar bland annat om att undersöka arbetsförhållanden, att bedöma risker och att vidta åtgärder så att risken för incidenter blir så låg som möjligt. Vi utvecklar tillsammans med våra kunder arbetssätt som hjälper till att förebygga sjukdomar och olycksfall. Vi hjälper gärna till med kompletterande utbildning , stöd och vägledning för att arbetsmiljöarbetet i Er organisation ska fungera så bra som möjligt.