Arbetsgivare/organisation

Försäkringsmedicin innefattar all verksamhet som leder till att läkare med särskild utbildning och erfarenhet i olika sammanhang utfärdar
intyg och medicinska underlag
som används vid hanteringen och handläggningen av olika försäkringar, såväl privat som offentligt. Den vanligaste formen av medicinskt underlag är det så kallade sjukintyget som dagligen utfärdas i stort antal av läkare i Sverige. På grund av
stora förändringar inom Försäkringskassan de senaste åren samt tillkomsten av rehabkedjan har tillämpningen och hanteringen av sjukintyg blivit mer komplicerad och kräver att ansvariga läkare har nödvändig erfarenhet och kunskap för att inte den sjuke/skadade eller arbetsgivaren ska få problem. Detta kan vara exempelvis ofullständigt ifyllda intyg, att orsaken till nedsättning av arbetsförmågan ej är styrkt, nödvändig information för att betala ut sjuklön saknas mm. Listan kan göras lång och medför tyvärr att Försäkringskassans/försäkrngsbolagets
handläggare alltför ofta får sända intyg i retur till läkare för tidskrävande komplettering.

Strand Healthcare - Om FöretagetStrand Healthcare utfärdar olika försäkringsmedicinska underlag och läkarutlåtanden med mycket hög
precision och kvalitet.

 

Privatpersoner

Om Du som privatperson hamnat i kläm mellan vården och försäkringsbolag, såväl Försäkringskassan som privata försäkringsbolag, beträffande medicinska frågeställningar och bedömningar är Du välkommen att kontakta oss för en diskussion. Vi kan oftast hjälpa till med att förklara hur försäkringarna fungerar och hur de tillämpas, givetvis utfärdar vi alla former av medicinska utlåtanden vid behov också.