Våra tjänster

Strand Healthcare erbjuder modern och verksamhetsanpassad Företagshälsovård för mindre och medelstora företag
som vill ge sina medarbetare ett tydligt och kompetent stöd i hälsorelaterade frågor. Bläddra bland våra tjänster för att se
vilken tjänst som passar Ditt företag och Dina medarbetare.

Strand Healthcare - Om Företaget Företagshälsovård »

Försäkringsmedicin »

Hälsokontroller »

Rehabilitering »

För Socialförvaltningen »

För Arbetsförmedlingen »

Psykiatri »