Metod för utredning

Arbetsförmågebedömningen (AFB) startar med ett samtal mellan den enskilde och en rehabsamordnare, det är viktigt att god kontakt
och ett gott förtroende etableras i det första mötet inför den fortsatta utredningen. Därefter genomförs tre till fem möten med olika kompetenser som bäst kan ta ställning till individens upplevda svårigheter. Inblandade kategorier kan bland annat vara sjukgymnast, psykolog, sjuksköterska, specialistkompetent läkare, arbetsterapeut samt alltid en rehabsamordnare. Denna kompetens tillsammans med specialistläkare ingår alltid i utredningsteamet och tar alltid del i det avslutande mötet tillsammans med samtliga berörda personer. 

Strand Healthcare - Om FöretagetResultat från utredningen läggs då fram i sin helhet och med samtycke från den som genomgått utredning. Den
enskildes situation kartläggs, planering och ställningstagande inför återgång till arbetet diskuteras ingående, behov av eventuella behandlingar eller andra insatser kartläggs samt i förekommande
fall behov av anpassning. Teamet som genomfört utredningen
har god kunskap om aktuell arbetsmiljö. Bedömningen av verklig arbetsförmåga kommuniceras i aktuellt arbete, ett anpassat arbete eller efter omplacering samt i ett så kallat normalt förekommande arbete. Vid avstämningsmötet får alla möjlighet att ta upp sina frågor och önskemål i en öppan anda. I vissa fall kan 
Försäkringskassan medverka och mötet blir då även ett formellt avstämningsmöte. I samband med mötet planeras också för hur uppföljningen kommer att se ut och vem som ansvarar för vad.