Executive Care

Strand Healthcare - Om FöretagetBakgrund

Att vara företagsledare eller person i ledande befattning ställer ibland särskilt höga krav på Dig som person. Du förväntas svara upp mot högt ställda förväntningar från såväl  kunder som medarbetare. Förmågan att leda och utveckla verksamheten ställs ofta på prov, inte minst i tider av krävande förändringsarbeten eller andra utmaningar i företaget. Tempot är alltid högt, fokus ligger på att skapa bra affärer så att verksamheten kan fortsätta att växa och utvecklas. Även om Du är frisk, välutbildad och beredd på att arbeta hårt kan det ibland vara så att Dina egna mentala och fysiska resurser inte riktigt räcker till för att klara stress och belastning. Det finns då risk för att hälsan försämras och att Du börjar må dåligt.

Ebjudande

Strand Healthcare har därför utvecklat ett unikt hälsokoncept speciellt anpassat för personer i ledande befattning i företag och organisationer. Genom en systematisk
och kvalificerad hälsoundersökning kartlägger vi Din hälsa via samtal, provtagning och en omfattande läkarundersökning. Ibland lägger vi till speciella undersökningar med en specifik frågeställning beroende på vilket arbete just Du har. Du kanske även har egna önskemål om
vad Du vill undersöka och då ordnar vi även det. Vi kartlägger eventuella riskfaktorer, Din allmänna livsstil, bedömer rörelseapparaten och kartlägger det allmänna hälsoläget.
Syftet är att tillsammans med Dig därefter utveckla en strategisk åtgärdsplan för att hjälpa
Dig må bra över en längre tid -  såväl fysiskt som psykiskt. 

Försäkring

Vi samarbetar med olika försäkringsbolag och kan erbjuda våra kunder och kundanställda ett omfattande skyddsnät om Du drabbas av sjukdom, ohälsa eller nedsatt arbetsförmåga på grund av medicinska hinder. Du får då tillgång till våra egna specialister samt ett omfattande vårdgivarnätverk. Vi tillhandahåller alla former av medicinsk expertkunskap och genomför vid behov en kvalificerad utredning och ser till att Du alltid får rätt vård.