Hälsokontroller

Strand Healthcare - Om FöretagetVi genomför hälsokontroller samt lagstadgade undersökningar inom alla branscher, bland annat väg, flyg, sjöfart och spårbunden trafik. Vi genomför även i samråd med våra kunder riktade hälsokontroller som är direkt anpassade till Din verksamhet med dess unika arbetsmiljö och problemställningar. Generellt består en undersökning av tre delar. Först samtal med den enskilde, vi kartlägger om det finns några speciella riskfaktorer och  därefter genomförs adekvata provtagningar. Slutligen görs en helkroppsundersökning av läkare, sjuksköterska eller annan specifik kompetens. Allt för att Du ska känna Dig väl omhändertagen och trygg.

Vi har också möjlighet att med mycket god tillgänglighet beställa alla former av kvalificerade medicinska undersökningar om Du önskar det. Det kan gälla magnetkamera (MRT), röntgen, ultraljud eller komplett undersökning av hjärtat samt alla andra kvalificerade undersökningar som Du och Dina anhöriga kan ha intresse av. Resultatet av dessa utredningar går Du alltid igenom i lugn och ro med ansvarig läkare och om Du önskar får Du med Dig kopia av svaren hem.

Exempel på vad vi gör i samband med våra hälsokontroller: helkroppsundersökning med EKG, kontroll av längd och vikt, midjemått, BMI (Body Mass Index), blodtryck, puls, lungfunktionsmätning och allmän rörlighet med mera. Vi genomför samtal där vi pratar om bland annat motion, mat, alkohol, tobak och andra droger samt psykosocial påverkan, stress och psykisk ohälsa. Vi arbetar även med ergonomi på Din arbetsplats.