Företagshälsovård / FHV

Strand Healthcare - Om FöretagetMålgrupp

Vi vänder oss i första hand till mindre och medelstora företag som söker en strategisk partner för alla former av hälsorelaterade tjänster. Vi är ett nytt ambitiöst bolag som arbetar med modern och verksamhetsanpassad FHV. Tillsammans med kunder och medarbetare  skräddarsyr vi  lösningar för just Din verksamhet. På så sätt skapar vi gemensamt en god känsla på arbetsplatsen och tillför unika och mätbara värden för såväl individ som organisation.

Erbjudande

Vi erbjuder alltid god tillgänglighet och service med hög kvalitet  För oss
är kunden självklart i centrum och vi försöker därför i varje situation hjälpa
Er med den bästa tänkbara lösning som kan uppnås. Vi arbetar inom alla områden och hjälper till med bland annat rehabilitering, sjukfrånvaro-hantering, arbetsmiljöfrågor, lagstadgade undersökningar i alla branscher, vaccinationer och mycket annat. Vi arbetar också med hälsorelaterad verksamhetsutveckling, stöd till ledare samt utbildning och organisations-utveckling inom området healthcare management.

Vi är verksamma inom  transportmedicin och genomför periodiska undersökningar för företag verksamma inom bland annat väg, flyg,
sjöfart och spårbunden trafik.

Kontakta oss gärna redan nu om Du vill veta mer!

Strand Healthcare strävar generellt efter ett långsiktigt samarbete med våra kunder men kan också hjälpa till med riktade insatser som enstaka hälsokontroller, individhanteringar och vaccinationer. Vi har i dag egna lokaler i Stockholm men jobbar också på plats ute hos våra kunder i respektive verksamhet.