Aktuellt

Strand Healthcare genomför under januari 2011 omfattande sälj- och marknadsföringsaktiviteter riktade till mindre och medelstora företag i Stockholm och Mälardalen. Välkommen att kontakta oss så kan vi berätta mer om vår verksamhet
vid ett personligt besök!