Om företaget

Strand Healthcare - Om FöretagetStrand Healthcare AB bildades 2010 av Royne Strand, civilekonom och läkare med specialistkompetens i företagshälsovård (FHV) och psykiatri. Syftet med verksamheten är att erbjuda modern och verksamhets-anpassad FHV för det mindre och medelstora företaget. Vi hjälper företag som vill ge sina medarbetare en kompetent leverantör med hög tillgänglighet och mycket god kvalitet. Strand Healthcare AB erbjuder också ett verksamt och kostnadseffektivt sätt för att hjälpa sjukskrivna medarbetare komma åter till arbetet. Även personer med upprepad korttidssjukfrånvaro och medarbetare med riskprofil för sjukskrivning är välkomna.

Vi erbjuder också stöd och särskilda insatser till personer i ledande befattningar via Executive Care, privat psykiatrisk bedömning och behandling samt marknadens bästa personliga tränare. Vi arbetar med rådgivning och coachning i livsstilsfrågor via egna resurser men också via ett omfattande vårdgivarnätverk.

Royne Strand genomför försäkringsmedicinska utredningar, SLU, på uppdrag av Försäkringskassan och andra försäkringsbolag, ofta med särskild inriktning på psykiatriska frågeställningar. Vi levererar även socialmedicinska utredningar till Socialförvaltningen och läkarutlåtanden om hälsotillstånd (LoH) till Arbetsförmedlingen.

Royne Strand har tidigare verkat som medicinsk chef och partner i Aktiv Arbetsmedicin AB, ett bolag som med nya metoder och på ett systematiskt sätt hjälpte företag att minska framför allt långtidssjukfrånvaro och genom rätt medicinsk behandling få sjukskrivna människor tillbaka i arbete. Den traditionella företagshälsovården saknade då verktyg för att hjälpa sina kunder med att skapa en kostnadseffektiv sjukfrånvarohantering och därmed ökad lönsamhet. Aktiv Arbetsmedicin AB växte därför mycket snabbt med kliniker på tre orter och förvärvades sedemera av danska Falck Healthcare under 2007.